Home
Nieuws.Verkiezingen.Bestuur.Fractie.Wethouder.Programma.Archief.Contact.
>> Sybrand Buma op ledenvergadering CDA Zeeland!
   PZC     BN/De Stem     Omroep Zeeland
© CDA Borsele 15 juni 2021
Agenda

CDA landelijk

CDA landelijk
Vergaderdata 2021
25 januari
Algemeen bestuur
29 maart
Algemeen bestuur
19 april
Ledenvergadering
31 mei
Algemeen bestuur
20 september
Algemeen bestuur
18 oktober
Ledenvergadering
29 november
Algemeen bestuur

Beheersing kosten Sociaal Domein

Het wettelijk verplichte abonnementstarief voor huishoudelijke hulp speelt ons parten. Het is de oorzaak van een sterk stijgende vraag en daardoor ook sterk stijgende kosten.

Het CDA wil dat wie een smalle beurs heeft nog steeds goedkope huishoudelijke hulp kan krijgen via de gemeente. Maar wie het goed zelf kan betalen mag dat voortaan zelf doen. Vandaar dat het CDA in de raadsvergadering van 1 april een motie vreemd aan de orde van de dag indient. >> lees meer

 

1 april 2021

Margriet Koeleman, woordvoerder sociaal domein

>>> Bijdragen CDA, raadsvergadering 1 april 2021

Herstelbegroting noodzakelijk

Een herstelbegroting is noodzakelijk om onder het toezicht van de Provincie uit te komen. Voor het CDA staan de menselijke maat en de leefbaarheid van onze kernen centraal.

De wezenlijke zaken die het in Borsele aantrekkelijk wonen, werken en leven maken voor alle inwoners, voor jong en oud. >> lees meer

 

1 april 2021

Peter van ‘t Westeinde, fractie-voorzitter

>>> Bijdragen CDA, raadsvergadering 1 april 2021

Veel zorg om de jeugdzorg

In de raadsvergadering van 3 juni passeerden er diverse zaken die te maken hadden met jeugdzorg. Zoals bekend ligt dit beleidsveld onder een vergrootglas en is duidelijk dat de overheveling van de rijkstaak op dit gebied naar de gemeenten niet echt een succes kan worden genoemd.

Er waren twee moties, een voor een transparantere vorm van inkoop door de GGD, en een om de taken van de jeugdbescherming goed te waarborgen. >> lees meer

 

Margriet Koeleman, woordvoerder jeugdzaken

13 juni 2021

Verklaring CDA Borsele

Ook wij zijn geschrokken en vinden het jammer dat Pieter Omtzigt zijn lidmaatschap van onze partij heeft opgezegd. Onze afdeling heeft Pieter Omtzigt en zijn ideeën hoog zitten. Zijn vertrek betekent daarom niet dat zijn ideeën ook vertrekken. Als lokale afdeling houden wij zijn ideeën binnen de partij. Maar naast Pieter Omtzigt dragen wij ook alle andere die zich de afgelopen tijd sterk hebben gemaakt voor de christendemocratie in Nederland een heel warm hart toe. Wij wensen het landelijke partijbestuur veel sterkte de komende tijd en uiteraard wensen wij Pieter Omtzigt een voorspoedig herstel toe en al het goede. Ondertussen gaan wij vol overgave verder om Borsele steeds mooier te maken!

Peter van ‘t Westeinde, Niels Kampstra, Margriet Koeleman, Mitchel Vermeulen, Ton Oosthoek, Marga van de Plasse en natuurlijk onze leden en bestuur.